?

         CHRá?TE SVOJE DATA

         Chráňte svoj podnik s najbezpe?nej?ími tla?iarňami1 a po?íta?mi na svete.2

         ZABEZPE?ENIE TLA?EZABEZPE?ENIE PC
         1 V rámci prieskumu spolo?nosti Spiceworks uskuto?neného v mene spolo?nosti HP medzi 309 vedúcimi pracovníkmi v oblasti IT v Severnej Amerike, regiónoch EMEA a APAC sa zistilo, ?e iba 23 % respondentov zahrnulo ochranu údajov ako bezpe?nostnú prax do svojho tla?ového rie?enia. November 2016.
         2 Vyhlásenie je zalo?ené na jedine?nych a komplexnych mo?nostiach zabezpe?enia od HP bez dodato?nych poplatkov a mo?nostiach správy ka?dého aspektu PC vrátane hardvéru, systému BIOS pomocou balíka HP Manageability Integration Kit a ovládania softvéru pomocou rie?enia Microsoft System Center Configuration Manager v po?íta?och HP Elite so 7. generáciou procesorov Intel? Core?, integrovanou grafickou kartou Intel? a Intel? WLAN, ako aj na základe porovnania s dodávate?mi s ro?nym predajom v???ím ne? 1 milión kusov k novembru 2016.
         幸运28预测