?

         CHRO? SWOJE DANE

         Ochroń swoj? firm? za pomoc? najbezpieczniejszych na ?wiecie drukarek1 i komputerów.2

         ZABEZPIECZENIA DRUKOWANIAZABEZPIECZENIA PC
         1 Badania Spiceworks w?ród 309 osób podejmuj?cych decyzje w dziedzinie technologii informacyjnych w Ameryce Pó?nocnej, EMEA i APAC, za zlecenie HP, wykaza?y, ?e tylko 23% respondentów uwzgl?dni?o ochron? danych w ramach praktyk bezpieczeństwa w swoich drukarkach. Listopad 2016 r.
         2 Na podstawie unikatowych i kompleksowych funkcji zabezpieczeń HP bez ponoszenia dodatkowych kosztów oraz funkcji zarz?dzania wszystkimi elementami komputera, w tym sprz?tem, w zestawie HP Manageability Integration Kit oraz funkcji zarz?dzania systemem BIOS i oprogramowaniem przy u?yciu mened?era konfiguracji Microsoft System Center Configuration Manager w komputerach HP Elite z procesorami Intel? Core? 7. generacji, zintegrowanymi kartami graficznymi Intel? i kartami sieciowymi WLAN Intel? w?ród dostawców z roczn? sprzeda?? powy?ej 1 mln sztuk wed?ug stanu na listopad 2016 r.
         幸运28预测